Top menu

Vastgoed

Facility en Real Estate Management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de toenemende leegstand komt vastgoed steeds vaker op het bordje van de facility manager. Huren, kopen, slopen of verbouwen? Vastgoedmanagers luisteren meer en meer naar de wensen van eindgebruikers, waaronder facility managers. Lees meer over vastgoed in deze sectie van het FMM Rapportencentrum.