Top menu

Duurzame huisvesting

Tegenwoordig zijn er veel leegstaande kantoorpanden. Deze situatie vraagt om verandering, want leegstand is achteruitgang. Hierbij biedt duurzame huisvesting de oplossing, zodat deze kantoren een herbestemming krijgen. Duurzame huisvesting is niets anders dan deze bestaande kantoren te gebruiken als antwoord op de nieuwe huisvestingsvragen. Hieronder vindt u verschillende rapporten waarmee FM-professionals aan de slag kunnen met duurzame huisvesting.