Top menu

Contractmanagement

Een facilitaire organisatie heeft vaak meer al dan niet contractueel vastgelegde afspraken met partijen dan zij in eerste instantie beseft. Het is voor een organisatie van groot belang dat op een professionele manier wordt ingekocht en dat de contracten worden afgesloten. Lees meer over contractmanagement in deze sectie van het FMM Rapportencentrum.