Top menu

Vastgoedbeheer in de zorg: hoeveel grip heeft u op uw vastgoedportefeuille?

Onderzoeksrapport naar volwassenheidsniveau van beheer, eigendom en (aan)huur van zorgvastgoed

In 1995 is de scheiding van wonen en zorg ingezet. Vanaf 2012 zijn de Normatieve Huisvestingscomponenten (NHC’s) geleidelijk ingevoerd en zowel voor de corporaties en zorgorganisaties, als voor de zorgbehoevenden zijn de gevolgen van de wet vier jaar later zichtbaar.

Ondanks alle complexiteit heeft het gros van de organisaties zijn koers inmiddels uitgestippeld: ze kennen hun budgetten, hebben woonconsulenten aangesteld, werkoplossingen gevonden en richting gekozen. Ze weten, kortom wat hen te doen staat.

Deze zaken komen ook naar voren in het onderzoek ‘Hoeveel grip heeft u op de vastgoedportefeuille van uw zorginstelling?’, die Facility Management Magazine (FMM) in samenwerking met Facility2 hield onder Facility en Real Estate professionals in de zorgsector.