Top menu

Benchmark facilitaire organisaties - 50% korting

Leer van de 200 facility bedrijven in dit rapport en wordt bedrijfsmatiger, zakelijker en klantgerichter!
 
De algemene tendens binnen het facilitaire werkveld is dat de facilitaire organisatie zich – al dan niet ingegeven door de crisis – in het kader van (kosten-) efficiency en effectiviteit in de komende jaren verder moet professionaliseren. Bedrijfsmatiger, zakelijker en klantgerichter.
 
Dit staat niet per definitie gelijk aan meer of grootschaliger. Professionaliseren gaat over het doordacht verbeteren van resultaat en processen, ongeacht of u alles zelf uitvoert of alles uitbesteedt. Als het maar past bij het behalen van de corporate doelstellingen en de optimale ondersteuning van het primaire proces.
 
In het rapport 'Benchmark facilitaire organisaties' hebben wij samen met het gerenommeerde onderzoeksbureau Significant in kaart gebracht welke keuzes de facilitaire organisaties per sector in Nederland gemaakt hebben en wat hen dat tot nu aan resultaat heeft opgeleverd. Ruim 200 facility organisaties uit verschillende sectoren hebben ons hiervoor de uitgebreide input geleverd.
 
Aangevuld met de kennis en ervaring van vooraanstaande experts resulteert dit in een rapport waarmee u:
  • Inzicht krijgt in de huidige stand van zaken in Nederland met betrekking tot de inrichting van de facilitaire organisatie, voor uw eigen sector en andere sectoren.
  • Uw eigen facilitaire organisatie kunt benchmarken. Waar staat uw organisatie ten opzichte van de markt?
  • Geconstateerde verschillen kunt duiden of juist de bevestiging krijgt marktconform te opereren.
  • Een vliegende start kunt maken om gewenste veranderingen door te voeren. Een onderbouwing heeft voor gemaakte keuzes richting stakeholders.
Het rapport bestaat uit de analyse en duiding van de onderzoeksresultaten, veelal gevisualiseerd in tabellen en grafieken. Daarnaast bevat het een aantal interviews met experts. Het geheel is een prettig leesbaar rapport dat aanzet tot denken en actie.
 
Een greep uit de onderzoeksresultaten:
  • Incentives leiden vaak niet tot verbetermogelijkheden
  • Klantbeleving voor FM belangrijker dan kosten besparen
  • Uitstraling pand belangrijker dan leegstandsprobleem
  • Dienstverlening facilitair bedrijf kan veel sneller
  • Betrokken gebruikers zorgen voor meer FM-standaardisatie