Top menu

Veranderplan

Veranderen volgens een duidelijk stappenplan

In het FM rapport Veranderplan wordt u duidelijk gemaakt wat de juiste stappen zijn die moeten worden genomen om tot verandering te komen.

Een goed veranderplan ontstaat in de periode dat de verandering inhoudelijk vorm krijgt en niet wanneer de verandering al in de implementatiefase is. Het realiseren van een verandering heeft alles te maken met het meekrijgen van mensen en de beste manieren daarvoor liggen juist in de periode dat de verandering inhoudelijk vorm krijgt.

Stappenplan tot verandering:

  • Verhaal. In het verhaal wordt samenhangend antwoord gegeven op drie vragen: 'Waarom is deze verandering nodig?', 'waartoe veranderen we?' en 'Wat is er klaar als het klaar is?'
  • Diagnose. De vraag die hier beantwoord moet worden is; 'hoe zit de doelgroep erin en waarom'?
  • Verandersrategie. Hier staat de vraag centraal: 'welke ruimte is er voor de doelgroep om inbreng te leveren en op welke manier gaan we hen stimuleren om zich aan deze verbinding te binden?'
  • Tijdspad met geplande interactie momenten
  • Rolverdeling. 'wie heeft welke rol?'
  • De kosten. Wat kost de verandering aan geld en mensen?

Met dit gratis FM rapport Veranderplan kunt u direct aan de slag om een veranderplan te ontwikkelen en het inzetten als een mentaal plan!